6e Regionale Nieuwsbrief


5e Regionale nieuwsbrief


Grootebroek, januari 2023
 
Beste medeparochianen,
 
Toekomstvisie regio Westfriesland-ZO!
In aansluiting op de bijeenkomst van 2 juli 2022 met zo’n 70 afgevaardigden uit de 6 locaties van onze regio in de Laurentiuskerk in Hoogkarspel, heeft het parochiebestuur op 29 oktober een vervolg bijeenkomst gehouden in de St. Franciscus Xaverius kerk te Enkhuizen.
Tijdens deze bijeenkomst konden de aanwezige vertegenwoordigers vanuit de 6 parochies van onze regio vragen stellen over de concept toekomstvisie voor onze regio zoals die op dat moment beschikbaar was. Daarnaast werd de aanwezigen gevraagd antwoord te geven op enkele vragen vanuit het parochiebestuur.
De vragen tijdens het eerste deel werden beantwoord door de vice voorzitter van onze regio en tijdens het tweede deel gingen de aanwezigen in groepjes uiteen om antwoord te geven op de vragen van het parochiebestuur. Deze ochtend werd door de aanwezigen als positief ervaren. Men had nu de gelegenheid gehad om met elkaar te praten over de toekomstplannen het parochiebestuur en de parochieraden. In aansluiting hierop is de opbrengst van deze bijeenkomst toegevoegd aan de concept toekomstvisie en heeft het parochiebestuur in december 2022 en januari 2023 de aanvullingen besproken. De concept toekomstvisie zoals die nu vastgesteld is door het parochiebestuur zal begin februari 2023 besproken worden met een aantal personen van het bisdom. Hierbij zal het gehele parochiebestuur aanwezig zijn. Naar aanleiding van dit gesprek zal nagegaan worden welke vervolgstappen er genomen gaan worden om te komen tot een definitieve toekomstvisie voor onze regio. Dan zal ook duidelijk worden welke kerken voorlopig open blijven en welke er binnen enkele jaren zullen worden gesloten.
 
Vieringenrooster voor de regio
Op voorspraak van het pastoresteam van de regio heeft het parochiebestuur besloten dat vanaf 1 maart 2023 er niet meer in alle parochies elk weekend een viering gehouden zal worden. In het vieringenrooster voor de regio zal elke parochie één keer per twee weken ingeroosterd worden voor een viering. Het ene weekend zal er een viering zijn in de kerken van Venhuizen, Lutjebroek en Bovenkarspel, het andere weekend zal er een viering zijn in de kerken van Hoogkarspel, Grootebroek en Enkhuizen. De verdeling van vieringen over zaterdagavond of zondagmorgen blijft voorlopig hetzelfde. Afgesproken is dat elke parochie in de eigen parochieberichten aangeeft waar elk weekend binnen de regio een viering zal zijn. Ook is het vieringenrooster van de regio te zien op de website van de regio: www.parochieswestfrieslandzo.nl
 
Zoals u mogelijk gemerkt heeft, zijn enkele parochies al vanaf 1 januari 2023 overgegaan tot één viering per twee weken. Daartoe hebben zij besloten vanwege de zeer hoge energiekosten.
 
Notulist parochiebestuur
Naar aanleiding van de oproep in de vorige nieuwsbrief heeft mevrouw E. Ettema-Jansen zich aangemeld als notulist van het parochiebestuur. Zij heeft reeds een aantal parochiebestuursvergaderingen bijgewoond en van notulen voorzien. Het parochiebestuur is heel blij met de nieuwe notulist.

Hartelijke groet, het parochiebestuur van de regio.

 


 

3e Parochienieuwsbrief regio

Als pdf-file

 


NIeuwsbrief 2 regio WFZO dd 7 4 22

Als pdf-file

 

NIeuwsbrief 1 regio WFZO dd 30.09.2021.pdf

Als pdf-file

 
TPL_BACKTOTOP