Regionale Samenwerking

Zoals bekend, dringt het Bisdom ten sterkste aan op samenwerking binnen de regio’s. 
Dat geldt ook voor onze regio. Voorafgaand aan bij decreet besluiten, biedt de bisschop de mogelijkheid aan de parochies om zelf een en ander binnen de regio af te spreken en te regelen.

Binnen de regio is gezocht naar een mogelijkheid van een juridisch door het Bisdom goedgekeurde samenwerkingsvorm én het behouden van de eigenheid en zoveel mogelijk zelfstandigheid van de eigen parochie. Dit kan in de vorm van een Personele Unie voor onbepaalde tijd. De werkgroep is met een verdere uitwerking gekomen waarin diverse uitgangspunten staan beschreven voor een gestructureerde samenwerking met behoud van de zelfstandigheid van elk van de 6 aangesloten parochies. 
Met elkaar hebben en houden we zorg voor een verantwoorde en goede invulling van de Personele Unie.

In de regiovergadering van 26 maart is de verklaring over deze vorm van samenwerking unaniem onderschreven en wordt naar het Bisdom gezonden. 

De tekst luidt als volgt:

De parochiebesturen van de parochies Sint Franciscus Xaverius uit Enkuizen, Sint Martinus uit

Bovenkarspel, Sint Johannes de Doper uit Grootebroek, Heilige Nicolaas uit Lutjebroek,

Heilige Laurentius uit Hoogkarspel en Sint Lucas uit Venhuizen hebben unaniem besloten tot

de oprichting van een Personele Unie per 1 juli 2014 voor niet bepaalde tijd in de regio Westfriesland ZO!

Als grondslag voor deze juridische vorm gelden de voorwaarden vastgelegd in het document: ”van samenwerking naar samengaan”, van 15-01-2014.  

Deze voorwaarden zullen uitmonden in een reglement.

Dit voorstel van de werkgroep regiovorming, is door het RBO in de vergadering van 19-02-2014 unaniem aangenomen.

 

 


 

 

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com